Do losowania uzupełniającego mogą przystąpić tylko i wyłącznie wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski do 23.09.2022 r., a nie wylosowali miejsca handlowego w losowaniu w dniu 29.09.2022 r. Załączniki:

Ogłoszenie
Ogłoszenie (wersja tekstowa)
Wniosek
Iinformacja z losowania z dnia 29 września 2022 r.
Informacja o losowaniu uzupełniającym