lokal niemieszkalny w budynku wielolokalowym, cena wywoławcza: 330 000,00 zł Załączniki:

Wykaz
Wykaz (wersja tekstowa)