Dokumentacja postępowania w Załącznikach.

Zamawiający informuje, że na Stronie zamieścił załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. Wiążącą wersją załączników jest wersja opublikowana w formacie  pdf.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia wynosi 36 122 749,68 zł brutto

 Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
02_Spcyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ
03_Załączniki 1-4.6 do SWZ
04_Załączniki 3-4.6 do swz - edytowalne
Odpowiedzi na pytania z dnia 10.08.2022