Zamawiający informuje, iż przekazał Ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu