Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie
Oświadczenie do oferty
Oferta na realizację zadania publicznego (dot. otwartych konkursów ogłaszanych od 1.03.2019 r )
Załącznik nr 2 do ogłoszenia