[start]Wnioski przyjmowane do 2 listopada 2021 roku do godz. 15:00.[koniec]

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu celem wyeliminowania ograniczeń w realizacji obowiązków szkolnych przez dzieci.

Zgodnie z założeniami programu, sprzęt IT zostanie zakupiony przez Gminę Wrocław i przekazany bezpłatnie osobom, które potwierdzą warunek zakwalifikowania się do wsparcia tzn. będą członkami rodzin byłych pracowników PPGR i przekażą otrzymany sprzęt dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych i średnich. Złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie i określenie wartości dofinansowania wymaga posiadania oświadczeń, złożonych przez rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych jak i rodziców uczniów uczęszczających do szkół średnich oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność. 

W celu uzyskania wsparcia należy przygotować stosowną dokumentację aplikacyjną. Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o dostarczenie do Kancelarii Departamentu Edukacji ul. G. Zapolskiej 4, sala S3, stanowisko nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2021 r. (godz. 15.00) wypełnionych załączników zamieszczonych poniżej:

 


1. Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego

2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość

3. Oświadczenie o wyborze sprzętu

Uwaga!

Wnioski w wersji papierowej dostępne są również w Kancelarii Departamentu Edukacji

Zapraszamy rodziców i uczniów uprawnionych do składania wniosków.

W przypadku pytań dot. konkursu należy kontaktować się telefonicznie pod numerami: 71 777 78 60 i 71 777 74 06.Załączniki:

Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
Oświadczenie o wyborze sprzętu