[start]Uprzejmie informujemy, że Urzędzie Miejskim Wrocławia funkcjonuje punkt konsultacyjny Inspektora Ochrony Danych UMW (IOD UMW), w którym mogą Państwo pozyskać wiedzę w zakresie najważniejszych aspektów dotyczących przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych[koniec] w kontekście obowiązujących przepisów, między innymi:

  • jaką pomoc można uzyskać od IOD UMW a jaką w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (UODO);

  • w jaki sposób można złożyć do UODO skargę w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

  • najważniejsze aspekty przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miejski Wrocławia;

  • prawa jakie Państwu przysługują na gruncie przepisów RODO;

  • jaka jest różnica między przetwarzaniem danych na podstawie zgody a na podstawie innej przesłanki legalizującej owo przetwarzanie;
  • jak bezpiecznie posługiwać się swoimi danymi osobowymi.

Punkt konsultacyjny IOD UMW funkcjonuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w budynku przy ul. Zapolskiej 4, w środy w godzinach od 12:00 do 14:00, bądź w innym uzgodnionym wcześniej terminie. 

Bezpośrednia konsultacja w punkcie możliwa jest po uprzednim umówieniu wizyty, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną obecnie preferowany jest kontakt telefoniczny pod numerem 71 777 77 24 lub emailowy pod adresem iod@um.wroc.pl