Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 61000,00 zł brutto

Zamawiający informuje, że zamieścił załączniki do SWZ w wersji edytowalnej, ale  zastrzega, że wiążącą wersję stanowią załączniki zapisane w formacie pdf.Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Projekt umowy
Formularz ofertowy i załączniki do SWZ