Wyniki i statystyki wyborów


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie składania protestów wyborczych w Osiedlu Muchobór Wielki w okręgu wyborczym nr 1.


Wybory do Rad Osiedli Wrocławia odbyły się 17 października 2021 r.


Uchwała nr XXXIV/878/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Wrocławia (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/61019/Uchwała-XXXIV-878-21).

Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr  XXXI/793/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/43275/Uchwała-XXXI_793_20)