Wybory do Rad Osiedli Wrocławia wyznaczone zostały na dzień 17 października 2021 r.


Miejska Komisja Wyborcza we Wrocławiu
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 204,
tel. +48 71 777 99 70, 777 99 98

Dyżur

  • w dniu wyborów - 17 października od godz. 8.00 do zdania ostatniego protokołu.

Miejskie Biuro Wyborcze
pl. Nowy Targ 1-8, pok. 116,
tel. +48 71 777 99 99

Dyżur

  • w dniu 16 października do godz. 12.00.
  • w dniu wyborów - 17 października od godz. 8.00 do zdania ostatniego protokołu.

Uchwała nr XXXIV/878/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Wrocławia (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/61019/Uchwała-XXXIV-878-21).

Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr  XXXI/793/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/43275/Uchwała-XXXI_793_20)