Wybory do Rad Osiedli Wrocławia wyznaczone zostały na dzień 17 października 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/878/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Wrocławia (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/61019/Uchwała-XXXIV-878-21).