Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miejski

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Wstęp

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
  Od lutego 2020 r. staramy się publikować dwie wersje dokumentów, w tym wersję zgodną z wymaganiami dostępności.
 3. Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
 4. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 5. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 6. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.
 7. Elementem strony jest widget Wirtualny Doradca. Na dzień dzisiejszy nie jest on dostępny cyfrowo, głównie ze względu na problemy z nawigacją za pomocą klawiatury. Pracujemy nad tym, żeby naprawić błędy i ułatwić korzystanie ze strony

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Od 24 września 2020 r. nagrania z obrad Rady Miejskiej są już publikowane w wersji z napisami dla niesłyszących.
 2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski Wrocławia i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są pisane ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.
 5. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 6. Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. Trwają pracę nad poprawą istniejących niezgodności oraz tworzeniem nowych podstron i dokumentów zgodnie z wymogami.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zawiera:

 • mapę serwisu, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
 • instrukcję obsługi,
 • kontrast elementów na stronie jest realizowany przez osobną wersję kontrastową całego portalu, dostępną w nagłówku strony pod nazwą "Wersja dla słabowidzących".

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-12

 Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Alicja Bogusz

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Agnieszka Lewandowska

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: +48 71 777 76 77

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Procedura wnioskowo-skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących bip.um.wroc.pl odpowiada:
Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia:
e-mail: wok@um.wroc.pl,tel. +48 71 777 87 88

Koordynator ds. dostępności: Agnieszka Lewandowska
e-mail: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 76 77  

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezydenta Wrocławia:
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
e-mail: kum@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 77 77

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw ObywatelskichDostępność architektoniczna:

Siedziby Urzędu Miejskiego Wrocławia:

ul. W. Bogusławskiego 8,10

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Bernardyńska 5

 • biura zlokalizowane są na parterze w budynku mieszkalnym,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w odległości 50 m, w Galerii Dominikańskiej,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Hubska 8-16

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Kuźnicza 43/45

 • biura zlokalizowane są na I piętrze w budynku mieszkalnym,
 • brak windy,
 • brak recepcji,
 • przy drzwiach wejściowych jest domofon,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Kuźnicza 56

 • biura zlokalizowane są na I piętrze w budynku mieszkalnym,
 • przy drzwiach wejściowych jest domofon,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Kotlarska 41

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Przejście Żelaźnicze 1

 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • brak windy, brak miejsc parkingowych,
  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Rynek 13

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze,
 • brak miejsc parkingowych,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Rynek Ratusz 7-9

 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • brak windy,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • brak miejsc parkingowych, w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Sukiennice 8, 9

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety na pierwszym i drugim piętrze są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • pozostałe toalety nie są dostosowane,
 • brak miejsc parkingowych,
 • w budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna w budynku można skorzystać z
 • tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Sukiennice 10

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • brak miejsc parkingowych, w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Świdnicka 53

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. P. Włodkowica 20

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. G. Zapolskiej 4

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

al. M. Kromera 44

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

pl. Nowy Targ 1-8

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miejski Wrocławia realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz) https://bip.um.wroc.pl/artykul/394/44137/polaczenie-online-z-tlumaczem-jezyka-migowego.

Inne informacje - Dostępny Urząd

https://bip.um.wroc.pl/artykuly/962/dostepny-urzadAplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje: