[start] [koniec] Porządek obrad 
Posiedzenie Komisji Edukacji i Młodzieży nr 27
dnia 11 stycznia 2021 r., godz. 10:00 
tryb zdalny - korespondencyjny


I. Zatwierdzenie porządku posiedzenia
II. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu
- druk nr 893/20
2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu - druk nr 894/20
3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 7 przy ul. Osobowickiej 132 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej 127 - druk nr 895/20
III. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia nr 27/2020
IV. Wolne wnioski