UCHWAŁA NR XXXII/816/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok (http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXII/816/20)Załączniki:

Projekt budżetu Miasta na 2021 rok