[start]Miejskie Biuro Wyborcze we Wrocławiu dziękuje wszystkim Osobom, dzięki którym przeprowadzone zostało głosowanie w wyborach Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r.[koniec]

Dzięki pracy i zaangażowaniu wszystkich Członków obwodowych komisji wyborczych, Operatorów informatycznych, Pracowników placówek, w których zorganizowane zostały lokale wyborcze oraz Pracowników służb Policji i Straży Miejskiej Wrocławia oraz innych współpracujących Osób i podmiotów zewnętrznych, proces wyborczy w I turze głosowania został zakończony i ustalone zostały wyniki głosowania.

Przed nami II tura głosowania, w dniu 12 lipca 2020 r.

Dla Obwodowych komisji wyborczych wszystkie niezbędne informacje i dokumenty będą przekazywane przez Łączników oraz publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.wroc.pl, Wybory Prezydenta 2020, Obwodowe komisje wyborcze).

Członkom komisji wyborczych, którzy nie będą uczestniczyli w II turze głosowania, diety z tytułu członkostwa w komisji zostaną wypłacone w terminie do dnia 28 lipca 2020 r.

Natomiast wypłata diet za I i II turę nastąpi do dnia 12 sierpnia 2020 r.