Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A.
ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
tel. 1:  +48 71 722 36 39
tel. 2:  +48 71 722 37 39
faks: +48 71 364 72 02
www.slaskwroclaw.pl


Sportowego „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna (ogłoszenie o III ofertach nabycia akcji z dnia Sprzedaż należących do Gminy Wrocław 18.900 akcji Wrocławskiego Klubu 27 grudnia 2013 roku)


ZARZĄDZENIE NR 9451/13 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie szczegółowego trybu zbycia akcji spółki pod firmą: Wrocławski Klub  Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będących własnością Gminy Wrocław. 


[start]W dniu 10 stycznia 2014 roku akcje Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna zostały zbyte.[koniec]


Karta prywatyzacji