[start]8 czerwca 2020 r. Wydział Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczął dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.[koniec]

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2020 można składać do wyczerpania środków przeznaczonych na dotację.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XII/302/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r.

 gralogo programu złap deszcz i zdjęcia przykłądowej realizacji

 

W celu ułatwienia mieszkańcom przyjęcia rozwiązania oraz oszacowania jego kosztów, Wydział Wody i Energii przygotowało Katalog dobrych praktyk. W opracowaniu tym można znaleźć przykładowe rozwiązania objęte Programem.