[start]Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Motylkowej i Świt we Wrocławiu

Termin składania uwag: 23 czerwca 2020 r.[koniec]

Uwaga!

W związku z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii, weszły w życie restrykcje i zalecenia rządowe oraz samorządowe odnośnie m.in. przemieszczania się i korzystania z obiektów oraz przestrzeni publicznej. Zalecono ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie na rzecz wysłania korespondencji drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z uwagi na powyższe oraz w nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 marca 2020 r. jak również w związku ze stopniowym zmniejszaniem obostrzeń sanitarnych w kraju, Prezydent Wrocławia zdecydował, o ponownym ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic w rejonie ulic Motylkowej i Świt we Wrocławiu, terminie dyskusji publicznej oraz możliwości składania uwag.

Jednocześnie informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluje się o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.