1. Rejestracja noworodków.
  2. Rejestracja zgonów.
  3. Dopełnienie formalności przed ślubem cywilnym.
  4. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - tylko w obecności osób wstępujących w związek małżeński oraz 2 świadków.
  5. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
  6. Wydawanie zaświadczeń do ślubu za granicą.
  7. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
  8. Przyjmowanie oświadczeń małżonków rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
  9. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka.
  10. Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
  11. Przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.


Wyłączony z obsługi jest punkt kasowy, zapłaty opłaty skarbowej można dokonywać w opłatomatach znajdujących się w budynku USC.

Rezerwacji terminu zawarcia małżeństwa można dokonywać telefonicznie.

Pozostałe sprawy załatwiane będą wyłącznie drogą korespondencyjną.

Wszelkie zapytania należy kierować drogą telefoniczną lub mailową (dane kontaktowe dostępne są na stronie USC)

[start] Informacja o rodzajach spraw w jakich można zgłaszać się do USC oraz sposobach kontaktu w celu załatwienia sprawy[koniec]