1. Rejestracja noworodków.
  2. Rejestracja zgonów.
  3. Dopełnienie formalności przed ślubem cywilnym – nie wcześniej niż na 2 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa.
  4. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (tylko w obecności osób wstępujących w związek małżeński, 2 świadków i fotografa).
  5. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
  6. Wydawanie zaświadczeń do ślubu za granicą.
  7. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka
  8. Przyjmowanie oświadczeń małżonków rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
  9. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka.


Wyłączony z obsługi jest punkt kasowy, zapłaty opłaty skarbowej można dokonywać w opłatomatach.

Rezerwacji terminu zawarcia małżeństwa można dokonywać telefonicznie.

Pozostałe sprawy załatwiane będą wyłącznie drogą korespondencyjną.

Wszelkie zapytania należy kierować drogą telefoniczną lub mailową (dane kontaktowe dostępne sa na stronie USC)

[start] Informacja o rodzajach spraw w jakich można zgłaszać się do USC oraz sposobach kontaktu w celu załatwienia sprawy[koniec]