Podatek od nieruchomość od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaświadczenia w sprawach podatków i opłat

Zgłoszenie zmiany danych osobowych w sprawach dot. podatków i opłat lokalnych Zgłoszenie aktualizacyjne danych kontaktowych w sprawach dot. podatków i opłat pobieranych przez Gminę Wrocław Podatek rolny od osób fizycznych

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób prawnych

Zapraszamy do regulowania podatków i opłat w placówkach i filiach PKO Bank Polski S.A. na terenie Wrocławia, gdzie wpłaty realizowane są bez dodatkowych kosztów.

Bez wychodzenia z domu i dodatkowych kosztów podatki i inne opłaty* można regulować za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia (PLIP).

* za pośrednictwem PLIP osoby fizyczne mogą regulować: podatek od nieruchomości podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłatę z tytułu dzierżawy, opłatę za bezumowne korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

W związku z obowiązującymi utrudnieniami w pracy Urzędu Wydział Podatków informuje, że terminy wyznaczone w wezwaniach ulegają przedłużeniu o co najmniej 2 tygodnie. Nie ma potrzeby kontaktowania się w sprawie ich niedotrzymania. 
W pozostałych sprawach prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikami Wydziału Podatków i Opłat:

Centrum Obsługi Podatnika
informacja: tel. +48 71 777 80 10, 777 87 97, 777 88 04,
informacja: tel. + 48 71 777 88 06 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Czynne: poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:15

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego  

 • Sekcja Wymiaru - Osoby Fizyczne
  Stare Miasto
  tel. +48 71 777 82 30
  Śródmieście
  tel. +48 71 777 83 09, 777 83 21
  Krzyki
  tel. +48 71 777 89 38, 777 82 93, 777 82 08, 777 82 40, 777 83 27
  Fabryczna
  tel. +48 71 777 82 41, 777 83 23, 777 84 18
  Psie Pole
  tel. +48 71 777 82 85, 777 81 40
 • Podatek rolny:
  • gospodarstwa rolne – osoby fizyczne: dzielnice Krzyki, Fabryczna
  • gospodarstwa rolne i użytki rolne - osoby prawne: od litery A do litery P
   tel.  48 71 777 82 54
  • gospodarstwa rolne – osoby fizyczne: dzielnica Psie Pole
  • gospodarstwa rolne i użytki rolne - osoby prawne: od litery R do
   tel.  48 71 777 84 90
  • użytki rolne - osoby fizyczne: wszystkie dzielnice
   tel.  48 71 777 94 21
 • Podatek leśny
  • osoby prawne,
   tel. +48 71 777 82 54
  • osoby fizyczne,
   tel. +48 71 777 94 21

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych

 • Sekcja Wymiaru Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych
  tel.+48 71 777 71 59, 777 70 25, 777 70 17
 • Sekcja Wymiaru Podatku od Środków Transportowych
  tel. +48 71 777 71 90,
 • Kontrola Podatkowa
  tel. +48 71 777 94 02, 777 94 04, 777 94 06, 777 94 07, 777 94 09, 777 85 68

Dział Rozliczeń Podatkowych

 • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

  • Dzielnica Stare Miasto
   tel. +48 71  777 83 90

  • Dzielnica Śródmieście, lokale użytkowe
   tel. +48 71 777 82 81

  • Dzielnica Psie Pole
   tel. +48 71 777 83 57

  • Dzielnica Fabryczna
   tel. +48 777 82 56, 777 82 32

  • Dzielnica Krzyki
   tel. +48 71 777 82 64, 777 81 57

  • Nieruchomości scalone
   tel. +48 71 777 83 56

 • Podatek rolny, leśny, użytki rolne od osób fizycznych
  tel. +48 71 777 83 90

 • Podatek od środków transportowych
  tel. +48 71 777 89 07

 • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych
  tel. +48 71 777 72 06, 777 71 28, 777 75 71

 • Opłata skarbowa
  tel. +48 71 777 81 63

 • Wpłaty do wyjaśnienia
  tel. +48 71 777 89 07

Dział Opłat Środowiskowych 

 • Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
  tel. +48 71 777 85 56, 777 85 57, 777 85 58, 777 85 59, 777 85 69

 • Zwrot kosztów oczyszczanie pasa drogowego
  tel. +48 71 777 85 67

 • Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
  tel. +48 71 777 85 69

Dział Rozliczeń Dochodów Gminy i Skarbu Państwa

 • Rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  tel. +48 71 777 85 66, 777 85 71, 777 85 63

 • Rozliczanie dochodów z mienia komunalnego
  tel. + 48 71 777 82 63, 71 777 82 36, 71 777 83 91

Dział Należności Cywilnoprawnych
tel. +48 71 777 84 17, 777 88 79

 • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław i Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – osoby prawne i spółdzielnie mieszkaniowe
 • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania gruntów Gminy Wrocław oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy i Skarbu Państwa
 • Fakturowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT
 • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – osoby fizyczne
 • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – osoby fizyczne
 • Ewidencjonowanie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Decyzji Prezydenta
 • Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg (ustalenie innego terminu płatności) dotyczących zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zespół Opłaty Skarbowej
tel. +48 71 777 71 30, 777 83 60, 777 71 40, 777 93 63