1. Podatek od nieruchomość od osób fizycznych.

Złożenie informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych IN-1

(dla zdarzeń sprzed 1 lipca 2019 r.)

 

Złożenie informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych IN-1

(dla zdarzeń od 1 lipca 2019 r.)

 

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1

(dla zdarzeń sprzed 1 lipca 2019 r.)

 

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1

(dla zdarzeń od 1 lipca 2019 r.)

 

3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

 

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

5. Zaświadczenia w sprawach podatków i opłat

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy

Wniosek o zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych zbywającego

Wniosek o Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej-osoby fizyczne

 

6. Zgłoszenie zmiany danych osobowych w sprawach dot. podatków i opłat lokalnych

Zgłoszenie aktualizacyjne danych kontaktowych w sprawach dot. podatków i opłat pobieranych przez Gminę Wrocław

 

7. Podatek rolny od osób fizycznych

Złożenie informacji o gruntach IR-1

(dla zdarzeń sprzed 1 lipca 2019 r.)

 

Złożenie informacji o gruntach IR-1

(dla zdarzeń od 1 lipca 2019 r.)

 

8. Podatek rolny od osób prawnych

Złożenie deklaracji na podatek rolny DR-1

(dla zdarzeń sprzed 1 lipca 2019 r.)

 

Złożenie deklaracji na podatek rolny DR-1

(dla zdarzeń od 1 lipca 2019 r.)

 

9. Podatek leśny od osób fizycznych

Złożenie informacji o lasach IL-1

(dla zdarzeń sprzed 1 lipca 2019 r.)

 

Złożenie informacji o lasach IL-1

(dla zdarzeń od 1 lipca 2019 r.)

 

10. Podatek leśny od osób prawnych

Złożenie deklaracji na podatek leśny DL-1

(dla zdarzeń sprzed 1 lipca 2019 r.)

 

Złożenie deklaracji na podatek leśny DL-1

(dla zdarzeń od 1 lipca 2019 r.)

 

Zapraszamy do regulowania podatków i opłat w placówkach i filiach PKO Bank Polski S.A. na terenie Wrocławia, gdzie wpłaty realizowane są bez dodatkowych kosztów.

 

Bez wychodzenia z domu i dodatkowych kosztów podatki i inne opłaty* można regulować za pośrednictwem Platformy Informacyjno Płatniczej (PLIP).

 

* za pośrednictwem PLIP osoby fizyczne mogą regulować: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłatę z tytułu dzierżawy, opłatę za bezumowne korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

 

W związku z obowiązującymi utrudnieniami w pracy Urzędu Wydział Podatków informuje, że wszelkie terminy wyznaczone w otrzymanej przez Państwa korespondencji ulegają przedłużeniu o co najmniej 2 tygodnie. Nie ma potrzeby kontaktowania się w sprawie ich niedotrzymania.

 

W POZOSTAŁYCH SPRAWACH PROSIMY O KONTAKT BEZPOŚREDNIO Z PRACOWNIKAMI WYDZIAŁU PODATKÓW I OPŁAT

 • Centrum Obsługi Podatnika
  informacja: tel. +48 71 777 80 10, 777 87 97, 777 88 04, 777 88 06
  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: tel. +48 71 777 88 06

 • Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego  

  • Sekcja Wymiaru - Osoby Fizyczne
   Stare Miasto
   tel. +48 71 777 82 30
   Śródmieście
   tel. +48 71 777 83 09, 777 83 21
   Krzyki
   tel. +48 71 777 89 38, 777 82 93, 777 82 08, 777 82 40, 777 83 27
   Fabryczna
   tel. +48 71 777 82 41, 777 83 23, 777 84 18
   Psie Pole
   tel. +48 71 777 82 85, 777 81 40

  • Podatek rolny:
   - gospodarstwa rolne – osoby fizyczne: dzielnice Krzyki, Fabryczna
   - gospodarstwa rolne i użytki rolne - osoby prawne: od litery A do litery P
   tel.  48 71 777 82 54
   - gospodarstwa rolne – osoby fizyczne: dzielnica Psie Pole
   - gospodarstwa rolne i użytki rolne - osoby prawne: od litery R do
   tel.  48 71 777 84 90
   - użytki rolne - osoby fizyczne: wszystkie dzielnice
   tel.  48 71 777 94 21

  • Podatek leśny
   - osoby prawne,
   tel. +48 71 777 82 54
   - osoby fizyczne,
   tel. +48 71 777 94 21

 • Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych

  • Sekcja Wymiaru Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych
   tel.+48 71 777 71 59, 777 70 25, 777 70 17

  • Sekcja Wymiaru Podatku od Środków Transportowych
   tel. +48 71 777 71 90,

  • Kontrola Podatkowa
   tel. +48 71 777 94 02, 777 94 04, 777 94 06, 777 94 07, 777 94 09, 777 85 68

 • Dział Rozliczeń Podatkowych

  • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
   - Dzielnica Stare Miasto
   tel. +48 71  777 83 90
   - Dzielnica Śródmieście, lokale użytkowe
   tel. +48 71 777 82 81
   - Dzielnica Psie Pole
   tel. +48 71 777 83 57
   - Dzielnica Fabryczna
   tel. +48 777 82 56, 777 82 32
   - Dzielnica Krzyki
   tel. +48 71 777 82 64, 777 81 57
   - Nieruchomości scalone
   tel. +48 71 777 83 56

  • Podatek rolny, leśny, użytki rolne od osób fizycznych
   tel. +48 71 777 83 90

  • Podatek od środków transportowych
   tel. +48 71 777 89 07

  • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych
   tel. +48 71 777 72 06, 777 71 28, 777 75 71

  • Opłata skarbowa
   tel. +48 71 777 81 63

  • Wpłaty do wyjaśnienia
   tel. +48 71 777 89 07

 • Dział Opłat Środowiskowych 

  • Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje
   tel. +48 71 777 85 56, 777 85 57, 777 85 58, 777 85 59, 777 85 69

  • Zwrot kosztów oczyszczanie pasa drogowego
   tel. +48 71 777 85 67

  • Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
   tel. +48 71 777 85 69

 • Dział Rozliczeń Dochodów Gminy i Skarbu Państwa

  • Rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   tel. +48 71 777 85 66, 777 85 71, 777 85 63

  • Rozliczanie dochodów z mienia komunalnego
   tel. + 48 71 777 82 63, 71 777 82 36, 71 777 83 91

 

 • Dział Należności Cywilnoprawnych

tel. +48 71 777 84 17, 777 88 79

  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław i Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – osoby prawne i spółdzielnie mieszkaniowe

  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania gruntów Gminy Wrocław oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy i Skarbu Państwa
   Fakturowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT

  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – osoby fizyczne

  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – osoby fizyczne

  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Decyzji Prezydenta

  • Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg (ustalenie innego terminu płatności) dotyczących zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • Zespół Opłaty Skarbowej
  tel. +48 71 777 71 30, 777 83 60, 777 71 40, 777 93 63