Polski Język Migowy (PJM) jest naturalnym językiem wizualno-przestrzennym służącym do komunikowania się osób Głuchych, tj. bez używania narządu słuchu.

PJM jest językiem opierającym się na swoim odrębnym od języka polskiego słownictwie i systemie gramatycznym. Fakt ten często powoduje trudności u osób Głuchych ze zrozumieniem tekstu pisanego w języku polskim, natomiast osoby nieznające języka migowego mają trudność ze zrozumieniem zdań napisanych przez osoby Głuche.

Właśnie z tego powodu firma Migam.org chcąc zlikwidować barierę komunikacyjną pomiędzy osobami Głuchymi a słyszącymi pracownikami obsługi klientów uruchomiła usługę tłumacza języka migowego on-line pod nazwą „Tłumacz Migam”, polegającą na natychmiastowym połączeniu wideo z tłumaczem języka migowego z dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu (przeglądarka internetowa, aplikacja mobilna).

Aby umożliwić osobom Głuchym pełen dostęp do informacji Migam.org tłumaczy także na Polski Język Migowy teksty, artykuły, książki oraz materiały video (w tym reklamy, filmy informacyjne oraz instruktażowe).


Kliknij poniżej i połącz się on-line z tłumaczem, który pomoże Ci w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
https://migam.org/pl/tlumacz-migam

Więcej informacji na stronie:
https://tlumacz.migam.org/
strona przygotowana dla nas:
 https://tlumacz.migam.org/miasto_wroclaw


Do poprawnego połączenia z naszymi tłumaczami potrzebują Państwo:  
  1. nie (tablet, laptop, komputer) z dostępem do przedniej kamery, mikrofonu oraz głośnika lub słuchawek,  
  2. sieć internetową skonfigurowaną zgodnie z przesłanymi wcześniej wytycznymi, 
  3. aktualną wersję przeglądarki Chrome lub Firefox.  Link do połączenia testowego to: 

https://migam.onevid.io/lobby/5c350cdb50048a00227c637c/5c350d761a1aed0050a1b4d4 ;