Konsultacje społeczne koncepcji rewaloryzacji Kąpieliska na Oporowie.

Kiedy konsultujemy?

2–22 września 2019 r.

Co konsultujemy?
Dwie koncepcje zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13 we Wrocławiu.

Jaki zakres konsultacji?
Zebranie opinii oraz rekomendacji na podstawie dwóch przygotowanych koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej we Wrocławiu.

Jaki cel konsultacji?
Ustalenie z mieszkankami oraz mieszkańcami kierunków zagospodarowania i użytkowania terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13 we Wrocławiu na osiedlu Oporów oraz wyznaczenie priorytetów realizacji prac.

Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji oraz ostateczna wersja koncepcji zagospodarowania terenu.

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności osiedla Oporów i sąsiednich.

Jak konsultujemy?

  • PUNKT KONSULTACYJNY | Kąpielisko Oporów, ul. Harcerska 13 | Terminy:
    - 6.09.2019 g. 16.00–19.00
    - 7.09.2019 g. 12:00–15:00
  • SPOTKANIE WARSZTATOWE | 7.09.2019 r., g. 12.00–15.00 | spotkanie z aktywnym udziałem dzieci i młodzieży, w szczególności harcerzy (działanie poprowadzi Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej)
  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 12.09.2019 r., 17.00 | Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 3, ul. Morelowskiego 43
  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE z Radą Osiedla Oporów i deweloperami | 17.09.2019 r.
  • FORMULARZ OPINII | 2–22.09.2019 r.


Więcej informacji na stronie Kąpielisko Harcerska