Brak treści artykułu

Załączniki:

Raport o stanie Miasta za rok 2018 (od str. 101 - Sprawozdanie z realizacji zadań UMW w 2018 r.)