Brak treści artykułu

Załączniki:

Raport o stanie Gminy za rok 2019
Raport o stanie Gminy za rok 2019 (wersja tekstowa)
Raport o stanie Miasta za rok 2018 (od str. 101 - Sprawozdanie z realizacji zadań UMW w 2018 r.)