Tematem zajmuje się specjalny zespół powołany przez Prezydenta Wrocławia.
W jego skład wchodzą przedstawiciele Prezydenta, Rady Miejskiej i samorządów osiedlowych.

Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, w których uwzględnia się przedmiot spotkania, podjęte uzgodnienia i rekomendacje.

Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. [start] [koniec]

ZARZĄDZENIE NR 696/19 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu


Zadania:

 1. opracowanie zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu dla jednostek pomocniczych;
 2. przygotowanie założeń nowego ustroju samorządowych jednostek pomocniczych oraz projektów aktów normatywnych w tym zakresie.


Skład:

Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:

 1. Jacek Pluta, pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu,
 2. Bohdan Aniszczyk,
 3. Sebastian Wolszczak;


Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia:

 1. Jolanta Niezgodzka,
 2. Dariusz Piwoński;

Przedstawiciele samorządu osiedlowego:
 1. Barbara Choinka – Rada Osiedla Księże,
 2. Sławomir Czerwiński – Rada Osiedla Maślice,
 3. Agnieszka Imiela – Sikora – Rada Osiedla Przedmieście Oławskie,
 4. Michał Kwiatkowski – Rada Osiedla Powstańców Śląskich,
 5. Grzegorz Maślanka – Rada Osiedla Karłowice – Różanka,
 6. Maciej Skórzyński – Rada Osiedla Muchobór Mały.


Więcej informacji na stronie: Reforma ustroju rad osiedli