Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Wrocławia.

UWAGA!
W związku z wymogiem używania formularzy deklaracji o dokładnie określonym formacie zwracamy uwagę, iż niektóre drukarki (szczególnie laserowe) mogą drukować formularze w sposób nieprawidłowy, "obcinając" końcowy fragment strony i drukując go na następnej stronie.
Strony formularza muszą zachować oryginalne formatowanie wielkości i kroju czcionek, w związku z powyższym nie można zmieniać formatowania w celu uzyskania wydruku na żądanej ilości stron.

Formularze należy drukować obustronnie.  

W przypadku braku możliwości poprawnego wydruku formularza, druki można uzyskać w:[start] [koniec]

 • Wydziale Podatków i Opłat UM Wrocławia
  ul. W. Bogusławskiego 8,10
  pokój 102
 • Centrum Obsługi Podatnika
  ul. Kotlarska 41
 • Centrum Obsługi Mieszkańca I
  ul. G. Zapolskiej 4
 • Centrum Obsługi Mieszkańca II
  pl. Nowy Targ 1-8


Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Proszę pamiętać o bezwzględnym obowiązku posługiwania się nowym oznaczeniem PKD według nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885).Załączniki:

DL-1 (od 1 lipca 2019 r.)
ZDL-1 (od 1 lipca 2019 r.)
ZDL-2 (od 1 lipca 2019 r.)
DL-1
DL-1A
DL-1B