Dyżury wiceprzewodniczących:
Miejsce:  
Sukiennice 9, pok. 204
Czas:
czwartki, godz. 15.00-16.30

Dyżury radnych:
Miejsce:
Sukiennice 9, pok. 204, 205
Czas:
środy, godz. 15.00-16.30


Bohdan Aniszczyk
 • 19 grudnia 2018 r.
 • 9 stycznia 2019 r.
 • 27 lutego 2019 r.

Bartłomiej Ciążyński - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 • 10 stycznia 2019 r. - dyżur przeniesiony na dzień 31 stycznia 2019 r. 
 • 7 lutego 2019 r.
 • 7 marca 2019 r.
 • 4 kwietnia 2019 r.
 • 23 maja 2019 r. 
 • 27 czerwca 2019 r. 

Janusz Chudzik
 • 13 marca 2019 r.

Czesław Cyrul
 • 23 stycznia 2019 r. 

Dorota Galant -
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

 • 13 grudnia 2018 r.
 • 31 stycznia 2019 r. - dyżur przeniesiony na dzień 10 stycznia 2019 r. 
 • 28 lutego 2019 r.
 • 28 marca 2019 r.
 • 9 maja 2019 r.
 • 6 czerwca 2019 r.


Michał Górski

 • 6 lutego 2019 r.
 • 13 lutego 2019 r.
 • 10 kwietnia 2019 r.


Robert Grzechnik

 • 13 marca 2019 r.


Paweł Karpiński

 • 30 stycznia 2019 r.


Agnieszka Kędzierska

 • 26 czerwca 2019 r.


Andrzej Kilijanek

 • 16 stycznia 2019 r. 
 • 3 kwietnia 2019 r.
 • 22 maja 2019 r.
 • 5 czerwca 2019 r.


Dominik Kłosowski

 • 12 grudnia 2018 r. - dyżur odwołany

Sergiusz Kmiecik

 • 20 lutego 2019 r.

Marta Kozłowska
 • 29 maja 2019 r.

Jarosław Krauze
 • 27 lutego 2019 r.
 • 20 marca 2019 r.

Michał Kurczewski

 • 6 lutego 2019 r.
 • 3 kwietnia 2019 r.
 • 5 maja 2019 r.

Mirosław Lach
 • 6 marca 2019 r.
 • 12 czerwca 2019 r.

Piotr Maryński
 • 24 kwietnia 2019 r.

Tomasz Motyka
 • 27 marca 2019 r.

Michał Młyńczak
 • 10 kwietnia 2019 r.

Jolanta Niezgodzka

 • 19 grudnia 2018 r.
 • 6 marca 2019 r.
 • 12 czerwca 2019 r.


Łukasz Olbert - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 

 • 24 stycznia 2019 r.
 • 14 lutego 2019 r.
 • 14 marca 2019 r.
 • 25 kwietnia 2019 r.
 • 30 maja 2019 r. 


Dariusz Piwoński

 • 16 stycznia 2019 r. - dyżur odwołany
 • 27 marca 2019 r.

 
Robert Pieńkowski

 • 24 kwietnia 2019 r.


Andrzej Puzio

 • 23 stycznia 2019 r.
 • 8 maja 2019 r.

 

Agnieszka Rybczak

 • 12 grudnia 2018 r
 • 9 stycznia 2019 r.
 • 15 maja 2019 r.
 • 26 czerwca 2019 r.


Jerzy Józef Skoczylas

 • 20 marca 2019 r.


Edyta Skuła

 • 22 maja 2019 r.


Piotr Uhle

 • 20 lutego 2019 r.
 • 15 maja 2019 r.


Ewa Wolak

 • 13 lutego 2019 r.
 • 8 maja 2019 r.

Maciej Zieliński

 • 30 stycznia 2019 r.