Dyżury wiceprzewodniczących:
Miejsce:  
Sukiennice 9, pok. 204
Czas:
czwartki, godz. 15.00-16.30

Dyżury radnych:
Miejsce:
Sukiennice 9, pok. 204, 205
Czas:
środy, godz. 15.00-16.3


Bohdan Aniszczyk
  • 19 grudnia 2018 r.

Dorota Galant - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
  • 13 grudnia 2018 r.


Dominik Kłosowski

  • 12 grudnia 2018 r.

Jolanta Niezgodzka

  • 19 grudnia 2018 r.


Agnieszka Rybczak

  • 12 grudnia 2018 r