Uchwała nr XXXVII/2436/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków


Dyżury wiceprzewodniczących:

Miejsce:   
Sukiennice 9, pok. 204

Czas: 
czwartki, godz. 15.00-16.30

Dyżury radnych: 

Miejsce: 
Sukiennice 9, pok. 204, 205

Czas: 
środy, godz. 15.00-16.30


Obowiązuje ustalony harmonogram dyżurów.

 

Bartłomiej Ciążyński - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

12 stycznia 2023 r.
16 lutego 2023 r.
9 marca 2023 r.
13 kwietnia 2023 r.
25 maja 2023 r.
15 czerwca 2023 r.

 

Łukasz Olbert - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

26 stycznia 2023 r.
23 lutego 2023 r.
23 marca 2023 r.
27 kwietnia 2023 r.
1 czerwca 2023 r.
6 lipca 2023 r.

 

Ewa Wanda Wolak - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

2 lutego 2023 r.
2 marca 2023 r.
30 marca 2023 r.
11 maja 2023 r.
29 czerwca 2023 r.


Dyżury radnych:


Bohdan Aniszczyk

 • 8 marca 2023 r.
 • 17 maja 2023 r.
 • 12 lipca 2023 r.

 

Tadeusz Grabarek

 • 18 stycznia 2023 r.
 • 15 lutego 2023 r. 
 • 15 marca 2023 r.
 • 19 kwietnia 2023 r.
 • 17 maja 2023 r.
 • 21 czerwca 2023 r.
 • 12 lipca 2023 r.

 

Robert Grzechnik

 • 19 stycznia 2022 r.
 • 23 lutego 2022 r.
 • 23 marca 2022 r.
 • 27 kwietnia 2022 r.
 • 25 maja 2022 r.
 • 22 czerwca 2022 r.
 • 13 lipca 2022 r.

 

Agata Gwadera-Urlep

 • 1 czerwca 2022 r.
 • 8 czerwca 2022 r.

 

Paweł Karpiński

 • 9 marca 2022 r.
 • 30 marca 2022 r.
 • 12 października 2022 r.
 • 23 listopada 2022 r.

 

Agnieszka Kędzierska

 • 11 maja 2022 r.
 • 8 czerwca 2022 r. 
 • 12 października 2022 r. - dyżur odwołany
 • 9 listopada 2022 r.
 • 14 grudnia 2022 r. - dyżur odwołany

 

Marta Kozłowska

 • 16 lutego 2022 r.
 • 21 kwietnia 2022 r.
 • 28 września 2022 r.
 • 12 października 2022 r.
 • 23 listopada 2022 r.
 • 7 grudnia 2022 r.

 

Jolanta Niezgodzka

 • 19 stycznia 2022 r.
 • 23 lutego 2022 r.
 • 20 kwietnia 2022 r.
 • 19 maja 2022 r.
 • 29 czerwca 2022 r.
 • 7 lipca 2022 r.
 • 14 września 2022 r.
 • 5 października 2022 r.
 • 9 listopada 2022 r.
 • 7 grudnia 2022 r.

 
Andrzej Puzio

 • 13 stycznia 2022 r.
 • 10 marca 2022 r.
 • 21 kwietnia 2022 r.


Magdalena Razik-Trziszka

 • 2 marca 2022 r.
 • 11 maja 2022 r.
 • 29 czerwca 2022 r.


Agnieszka Rybczak

 • 12 stycznia 2022 r.
 • 9 marca 2022 r.
 • 18 maja 2022 r.
 • 1 czerwca 2022 r.
 • 13 lipca 2022 r.
 • 21 września 2022 r.
 • 26 października 2022 r.
 • 23 listopada 2022 r.

 

Edyta Skuła

 • 6 lipca 2022 r.

 

Dariusz Ślusarek

 • 6 kwietnia 2022 r.

 

Piotr Uhle

 • 16 lutego 2022 r.
 • 16 marca 2022 r.
 • 20 kwietnia 2022 r.
 • 18 maja 2022 r.
 • 7 lipca 2022 r. 
 • 14 września 2022 r.
 • 19 października 2022 r.
 • 16 listopada 2022 r.
 • 14 grudnia 2022 r. - dyżur odwołany