Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
 1. Kurczewski Michał Tymoteusz – Przewodniczący Klubu
 2. Chudzik Janusz
 3. Grzechnik Robert Sebastian
 4. Kilijanek Andrzej
 5. Kmiecik Sergiusz
 6. Lach Mirosław Mieczysław
 7. Maryński Piotr Tomasz
 8. Motyka Tomasz Marek
 9. Olbert Łukasz
 10. Piechel Michał
 11. Pieńkowski Robert
 12. Piwoński Dariusz Dominik
 13. Skoczylas Jerzy Józef


Klub Radnych KOALICYJNY KLUB OBYWATELSKI

 1. Wolak Ewa – Przewodnicząca Klubu
 2. Puzio Andrzej – Wiceprzewodniczący Klubu
 3. Rybczak Agnieszka – Wiceprzewodnicząca Klubu
 4. Górski Michał – Sekretarz Klubu
 5. Charłampowicz Jarosław
 6. Granowska Renata
 7. Gwadera – Urlep Agata
 8. Karpiński Paweł
 9. Kozłowska Marta
 10. Lorenc Sebastian
 11. Młyńczak Michał
 12. Zieliński Maciej


Klub Radnych .Nowoczesna

 1. Uhle Piotr – Przewodniczący Klubu
 2. Galant Dorota
 3. Grabarek Tadeusz
 4. Hanczarek Tomasz
 5. Kędzierska Agnieszka
 6. Niezgodzka Jolanta
 7. Razik – Trziszka Magdalena


Klub Radnych "Sojusz dla Wrocławia"

 1. Krauze Jarosław Piotr – Przewodniczący Klubu
 2. Aniszczyk Bohdan Józef
 3. Ciążyński Bartłomiej Zygmunt
 4. Cyrul Czesław
 5. Kłosowski Dominik