Klub Radnych KOALICYJNY KLUB OBYWATELSKI

 1. Wolak Ewa – Przewodnicząca Klubu
 2. Puzio Andrzej – Wiceprzewodniczący Klubu
 3. Rybczak Agnieszka – Wiceprzewodnicząca Klubu
 4. Górski Michał – Sekretarz Klubu
 5. Charłampowicz Jarosław
 6. Gwadera – Urlep Agata
 7. Karpiński Paweł
 8. Kozłowska Marta
 9. Młyńczak Michał
 10. Skuła Edyta
 11. Zieliński Maciej

 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 1. Kurczewski Michał Tymoteusz – Przewodniczący Klubu
 2. Chudzik Janusz
 3. Grzechnik Robert Sebastian
 4. Kilijanek Andrzej
 5. Kmiecik Sergiusz
 6. Maryński Piotr Tomasz
 7. Olbert Łukasz
 8. Pieńkowski Robert
 9. Piwoński Dariusz Dominik


Klub Radnych .Nowoczesna

 1. Uhle Piotr – Przewodniczący Klubu
 2. Galant Dorota
 3. Grabarek Tadeusz
 4. Hanczarek Tomasz
 5. Kędzierska Agnieszka
 6. Niezgodzka Jolanta
 7. Razik – Trziszka Magdalena
 8. Ślusarek Dariusz


Klub Radnych "Sojusz dla Wrocławia"

 1. Krauze Jarosław Piotr – Przewodniczący Klubu
 2. Aniszczyk Bohdan Józef
 3. Ciążyński Bartłomiej Zygmunt
 4. Cyrul Czesław
 5. Kłosowski Dominik
 6. Motyka Tomasz Marek

 

Radni Niezrzeszeni

 1. Lach Mirosław Mieczysław
 2. Piechel Michał
 3. Skoczylas Jerzy Józef