[start]Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Kamieńskiego i ulicy Mieczysława Romanowskiego we Wrocławiu - uchwała nr LVI/1330/18 z dnia 24 maja 2018 r.[koniec]

Projekty uchwał wraz z rysunkami planów publikowane są w BIP dla projektów uzgadnianych po dniu 6.06.2016 r.