Porządek obrad [start] [koniec]
LXIV sesji Rady Miejskiej Wrocławia
8 listopada 2018 roku, godz. 15:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Zmieniająca uchwałę nr LXII/1581/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – druk nr 1655/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 1655/18
Wynik głosowania druk nr 1655/18

2. Zmieniająca uchwałę nr LXIII/1521/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Wrocławia – druk nr 1654/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 1654/18
Uzasadnienie druk nr 1654/18
Wynik głosowania druk nr 1654/18

3. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1648/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1648/18
Wynik głosowania druk nr 1648/18

4. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1649/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1649/18
Wynik głosowania druk nr 1649/18

5. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1652/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1652/18
Wynik głosowania druk nr 1652/18

6. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1653/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1653/18
Wynik głosowania druk nr 1653/18

6A. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Psie Pole-Zawidawie  - druk nr 1656/18

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały druk nr 1656/18
Wynik głosowania druk nr 1656/18

7. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne - druk nr 1650/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1650/18
Wynik głosowania druk nr 1650/18

8. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1651/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 1651/18
Wynik głosowania druk nr 1651/18

IV. Interpelacje i zapytania.

V. Wolne wnioski i oświadczenia.