Brak treści artykułu

Załączniki:

Wykaz organizacji pozarządowych, które w 2007 roku otrzymały dotacje z budżetu Miasta Wrocławia na realizację zadań publicznych
Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2007r. w oparciu o Uchwałę Nr VI/127/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2007r.
Lista umów jednorocznych zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2013
Lista umów wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2013
Lista umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych realizownych w roku 2013 (art. 19a)
Lista umów jednorocznych pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2012 roku
Lista umów wieloletnich pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2012 roku
Lista umów w trybie pozakonkursowym (art. 19a ) pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2012 roku
Lista umów jednorocznych pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2011 roku
Lista umów wieloletnich pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2011 roku
Lista umów w trybie pozakonkursowym (art. 19a ) pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2011 roku
Lista umów jednorocznych pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2010 rok
Lista umów wieloletnich pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Lista umów w trybie pozakonkursowym (art. 19a ) pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Lista umów jednorocznych pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2009 roku
Lista umów wieloletnich pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2009 roku
Lista organizacji pozarządowych i zadań publicznych, które zlecone zostały przez Gminę Wrocław w roku 2008