Budżet Miasta na rok 2014

UCHWAŁA NR LII/1310/13 
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok [start] [koniec]

Projekt budżetu