Nowy system wyszukiwania zawiera: 

 • wszystkie typy aktów prawnych wydawanych przez Radę Miejską,
 • zarządzenia Prezydenta Wrocławia.

Udostępnione elektroniczne wersje aktów prawnych mają wyłącznie charakter informacyjny.

Akty prawne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia  są udostępniane na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.). Szczegółowe informacje o terminie, sposobie i formie udostępniania informacji znajdują się tutaj.

 ***

 • Zbiór aktów prawa miejscowego uchwalonych przed dniem 1 stycznia 2010 r. w postaci elektronicznej dostępny jest po wpisaniu frazy "zbiór aktów prawa miejscowego"  w sekcji 2. wyszukiwarki aktów prawnych.

 • Zbiór aktów prawa miejscowego uchwalonych po dniu 1 stycznia 2010 r. w postaci elektronicznej dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia: www.gisserver.um.wroc.pl/akty

***

By wyszukać akt prawny należy wpisać dowolny element jego numeru, a następnie kliknąć przycisk Szukaj.

Dostępne są także zaawansowane formy wyszukiwania, wg fraz i/lub wg dat.
Więcej informacji o wyszukiwaniu - na dole strony .

Rodzaj aktów prawnych:
Uchwały RMW Apele RMW Stanowiska RMW
Rezolucje RMW Zarządzenia Prezydenta Wrocławia

1. Wyszukiwanie według numeru aktu prawnego
/ /
(sesja / numer / dwie ostatnie cyfry roku)

2. Przeszukiwanie tytułów i treści aktów
Akty: obowiązujące oczekujące archiwalne
Wyszukiwanie zaawansowane :
Data podjęcia od:   do:  
Data wejścia w życie od:   do:  
Moc obowiązująca od:   do:  
Data utraty mocy od:   do:  

Pomoc

Daty można wpisać korzystając z kalendarza lub ręcznie.
Format: rok-miesiąc-dzień (XXXX-XX-XX).

Stosując wyszukiwanie wg fraz można zastosować tzw. znak maskujący *: np. szukając różnych form w których występuje wyraz szkoła można posłużyć się następującym wpisem szko*, który zastępuje wszystkie znaki do końca słowa
(wyszukane zostaną akty prawne w których występują wyrazy szkoła, szkoły, szkolny, itd.).

Istnieje także możliwość wyszukiwania wg. warunków logicznych:
AND (i),
OR (lub),
AND NOT (nie).
np. wpis (konieczny cudzysłów!):
"szkoła" AND "podstawowa" wyszuka akty zawierające słowa szkoła oraz podstawowa,
"podstawowa" OR "gimnazjum" wyszuka akty zawierające słowa podstawowa lub gimnazjum,
"szkoła" AND NOT "gimnazjum" wyszuka akty zawierające słowa szkoła ale nie zawierające słowa gimnazjum.

Objaśnienia skrótów:
RMW - Rada Miejska Wrocławia
PW - Prezydent Wrocławia
ZM - Zarząd Miasta Wrocławia
BU RMW - Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia
NSA - Naczelny Sąd Administracyjny
WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny

***

Stanowienie aktów prawnych 

Wydruki aktów normatywnych
zawartych w dziennikach urzędowych i w zbiorach aktów prawa miejscowego wydawane są w:

 • Kancelarii Prezydenta
  Sukiennice 9, parter
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  sala S4 (wejście od ul. W. Bogusławskiego)
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  punkt informacji ogólnej
 • Sekretariacie Biura Rady Miejskiej - w zakresie aktów prawa miejscowego
  Sukiennice 9, II piętro, pok. 202