Więcej informacji o Inspektorze Danych Osobowych znajduje się na stronie:  http://bip.um.wroc.pl/artykul/7/32915/inspektor-ochrony-danych