Urząd Miejski Wrocławia chroni Państwa dane osobowe i wykonuje Państwa prawa.

Kiedy załatwiają Państwo sprawy w Urzędzie Miejskim Wrocławia, podają nam Państwo swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Prezydent Wrocławia. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Państwem umowy bądź zakresu zgody, której nam Państwo udzielili. Zbieramy wyłącznie dane niezbędne do załatwienia Państwa sprawy. Czas ich przetwarzania regulują właściwe przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Państwa prywatność.

Respektujemy wszystkie Państwa prawa

Poinformujemy Państwa o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Państwa prawa i wolności. Bezzwłocznie zajmiemy się problemem i podejmiemy niezbędne kroki, aby jeszcze lepiej chronić Państwa dane. Jeśli mimo wszystko uznają Państwo te działania za niewystarczające, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy tu dla Państwa

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Sebastianem Sobeckim – drogą elektroniczną (e-mail: iod@um.wroc.pl ) lub osobiście (ul. Gabrieli Zapolskiej 4). Więcej informacji o inspektorze znajduje się na stronie: Inspektor Ochrony Danych (https://bip.um.wroc.pl/iod).

Jeśli dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać, zwracając się do właściwego wydziału lub inspektora ochrony danych.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych umieszczamy w Poradniku Klienta w naszym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Centrach Obsługi Mieszkańca i Centrum Obsługi Podatnika.

Informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych i przysługujących Państwu prawach.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia.

Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  • przez e-mail: kum@um.wroc.pl
  • telefonicznie: +48 71 777 77 77.
Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Jest nim Sebastian Sobecki.

Inspektor to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących Twoich
danych osobowych - przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z ich przetwarzaniem.

Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
  • przez e-mail: iod@um.wroc.pl,
  • telefonicznie: +48 71 777 77 24.
Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw (w szczególności: do kompetencji IOD nie należy udzielanie informacji dotyczących podstaw i zasadności wezwań do zapłaty należności).
Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z komórką organizacyjną Urzędu (Departamentem, Wydziałem, Biurem, etc.) prowadzącym
Twoją sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Ciebie pisma lub w stopce wiadomości e-mail).
Cele przetwarzania danych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Ciebie pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu.
Podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO).
Okres przechowywania danych Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)
– przez czas określony w tych przepisach.


Urząd Miejski Wrocławia zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych umieszczamy w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl//sprawy-do-zalatwienia/361) w ramach opisu poszczególnych spraw.

Zazwyczaj znajdują się one na dole opisu sprawy w postaci załącznika o nazwie "Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wrocław" albo są elementem formularza lub wniosku, jaki wypełniasz w ramach danej sprawy.


Szanowni Państwo,
realizując w Gminie Wrocław jeden z celów RODO (przejrzystość) niniejszym przedstawiamy wyciąg z Rejestru Czynności Przetwarzania (http://bip.um.wroc.pl/rcp) prowadzonego na podstawie dyspozycji art. 30 RODO .