Urząd Miejski Wrocławia chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa


Kiedy załatwiasz sprawy w naszym urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Gmina Wrocław. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody.
Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa
Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy dla Ciebie
Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszym urzędzie, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Sebastianem Sobeckim - e-mailem (iod@um.wroc.pl) lub osobiście (ul. G. Zapolskiej 4).
Więcej informacji o inspektorze znajduje się na stronie:  http://bip.um.wroc.pl/iod

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do inspektora ochrony danych.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych umieszczamy w Poradniku Klienta w ramach opisu poszczególnych spraw.