[start] [koniec]Sekretariat
50-031 Wrocław
ul. W. Bogusławskiego 8,10
pok. 403, IV piętro,tel. +48 71 777 91 00
faks +48 71 777 91 01
e-mial: wsr@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Andrzej Wąsik
Zastępca Dyrektora Wydziału:  Małgorzata Demianowicz 
Zastępca Dyrektora Wydziału: Honorata Langner-Mrozek


Struktura
 • Dział Rolnictwa
  Kierownik: Irena Baraniecka
  pok. 416, IV piętro
  tel. +48 71 777 91 04

 • Dział Ochrony Przyrody i Leśnictwa
  p.o. Kierownika: Grzegorz Mikołajczak
  pok. 419, IV piętro
  tel. +48 71 777 91 05 

 • Dział Gospodarki Odpadami z Działalności Gospodarczej
  Kierownik: Jan Kaszewski
  pok. 503,  V piętro
  tel. +48 71 777 91 45

 • Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Kierownik: Joanna Małaszuk
  pok. 502,  V piętro
  tel. +48 71 777 72 03

 • Dział Emisji Energii i Zanieczyszczeń
  Kierownik: Renata Hankiewicz
  pok. 405, IV piętro
  tel. +48 71 777 91 10

 • Dział Finansów Środowiskowych
  Kierownik: Ewa Skwirtniańska
  ul. Świdnicka 53,
  pok. 506, V piętro
  tel. +48 71 777 89 58

Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje zadania z zakresu:

 1. ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody, wód, powietrza, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
 2. gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku
 3. leśnictwa i łowiectwa
 4. rolnictwa
 5. rybactwa śródlądowego
 6. prawa geologicznego i górniczego
 7. ochrony zwierząt
 8. obsługi funduszy celowych na ochronę środowiska
 9. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział
 10. postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji

Procedury realizowane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45