Sekretariat

50-502 Wrocław [start] [koniec]
ul. Hubska 8-16
I piętro, pok. 127
tel. +48 71 799 67 00
faks +48 71 777 86 55
e-mail: wsr@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału:  Małgorzata Demianowicz

Zastępca Dyrektora Wydziału: Ewa Skwirtniańska


Struktura

Dział Rolnictwa

Kierownik: Irena Baraniecka
parter, pok. 13
tel. +48 71 799 67 06

Dział Ochrony Przyrody i Leśnictwa

Kierownik: Grzegorz Mikołajczak 
I piętro, pok. 139
tel. +48 71 799 67 41

Dział Gospodarki Odpadami

Kierownik: Aleksandra Niżyńska
I piętro, pok. 112
tel. +48 71 799 67 12

Dział Emisji Energii i Zanieczyszczeń

Kierownik: Anna Kompanicka-Jakiel
I piętro, pok. 113
tel. +48 71 799 67 26

Dział Ocen Oddziaływania na Środowisk

Kierownik: Dorota Wilusz
I piętro, pok. 137
tel. +48 71 799 67 34

Dział Finansów Środowiskowych

Kierownik: Patrycja Skurzyńska-Zając
parter, pok. 14
tel. +48 71 799 67 58

Sekcja ds. Geologii

Geolog Miejski: Małgorzata Ramotowska-Machura
I piętro, pok. 144
tel. +48 71 799 67 52

Wydział Środowiska i Rolnictwa odpowiada za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym:

 1. ochrony powietrza atmosferycznego;
 2. ochrony przed hałasem;
 3. ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym;
 4. gospodarki wodno-ściekowej;
 5. utrzymania porządku i czystości;
 6. gospodarki odpadami;
 7. ochrony przyrody;
 8. rolnictwa;
 9. leśnictwa;
 10. łłowiectwa;
 11. rybactwa śródlądowego;
 12. )prawa geologicznego i górniczego;
 13. ocen oddziaływania na środowisko;
 14. finansowania zadań proekologicznych;
 15. finansowania zadań związanych z ochroną środowiska ze środków budżetu Miasta pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 16. ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 17. identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 18. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

Procedury realizowane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45