[start] [koniec]Sekretariat
50-502 Wrocław
ul. Hubska 8-16
I piętro, pok. 127
tel. +48 71 799 67 00
faks +48 71 799 67 01
e-mial: wsr@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału:  Małgorzata Demianowicz
Zastępca Dyrektora Wydziału: Ewa Skwirtniańska


Struktura

 • Dział Rolnictwa
  Kierownik: Irena Baraniecka
  parter, pok. 13
  tel. +48 71 799 67 06

 • Dział Ochrony Przyrody i Leśnictwa
  Kierownik: Grzegorz Mikołajczak 
  I piętro, pok. 139
  tel. +48 71 799 67 41 

 • Dział Gospodarki Odpadami
  Kierownik: Aleksandra Niżyńska
  I piętro, pok. 112
  tel. +48 71 799 67 12


 • Dział Emisji Energii i Zanieczyszczeń
  Kierownik: Anna Kompanicka-Jakiel
  I piętro, pok. 113
  tel. +48 71 799 67 26


 • Dział Ocen Oddziaływania na Środowisko
  Kierownik: Dorota Wilusz
  I piętro, pok. 137
  tel. +48 71 799 67 34


 • Dział Finansów Środowiskowych
  Kierownik: Patrycja Skurzyńska-Zając
 • parter, pok. 14
  tel. +48 71 799 67 58


 • Sekcja ds. Geologii
  Geolog Miejski: Małgorzata Ramotowska-Machura
  I piętro, pok. 144
  tel. +48 71 799 67 52 


Wydział Środowiska i Rolnictwa odpowiada za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym:

 1. ochrony powietrza atmosferycznego;
 2. ochrony przed hałasem;
 3. ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym;
 4. gospodarki wodno-ściekowej;
 5. utrzymania porządku i czystości;
 6. gospodarki odpadami;
 7. ochrony przyrody;
 8. rolnictwa;
 9. leśnictwa;
 10. łłowiectwa;
 11. rybactwa śródlądowego;
 12. )prawa geologicznego i górniczego;
 13. ocen oddziaływania na środowisko;
 14. finansowania zadań proekologicznych;
 15. finansowania zadań związanych z ochroną środowiska ze środków budżetu Miasta pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 16. ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 17. identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 18. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

Procedury realizowane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45