[start] [koniec]Sekretariat
50-030 Wrocław
ul. Świdnicka 53
III piętro, pok. 317
tel. +48 71 777 71 74
faks +48 71 777 72 89
e-mail: brg@um.wroc.pl

Dyrektor Biura: Janina Woźna
Zastępca Dyrektora Biura: Marzena Horak


Struktura:

 • Samodzielne stanowisko ds. Edukacji Przedsiębiorczości 
  Katarzyna Wysocka
  III Piętro, pok. 315
  tel. +48 71 777 86 42

 • Dział Wspierania Przedsiębiorczości
  Kierownik: Laura Pieńkowska
  III Piętro, pok. 310
  tel. +48 71 777 76 86

 • Dział Handlu i Reklam
  Kierownik działu: Beata Kleszcz
  III Piętro, pok. 312
  tel. +48 71 777 75 74


Biuro Rozwoju Gospodarczego
realizuje zadania z zakresu:

 1. współpracy w ustalaniu kierunków rozwoju gospodarczego Miasta, w tym opracowaniu i wdrażaniu założeń polityki gospodarczej Miasta w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 2. wspierania i promocji małych i średnich przedsiębiorstw;
 3. współpracy z organizacjami i instytucjami gospodarczymi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi;
 4. prowadzenia punktu informacji gospodarczej;
 5. rewitalizacji społeczno-gospodarczej Miasta;
 6. opiniowania wniosków o otwarcie kasyn gry we Wrocławiu;
 7. organizacji i wspierania handlu poza lokalami użytkowymi (targowiska, handel okrężny, jarmarki okolicznościowe);
 8. obsługi inwestorów w branży reklamy zewnętrznej celem umieszczenia sieci tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych;
 9. realizacji programu „Edukacja Przedsiębiorczości”;
 10. budowania strategii i zmiany wizerunku głównych ulic handlowych Miasta;
 11. koordynacji spraw związanych z programem Park Kulturowy "Stare Miasto”.

 


Procedury realizowane przez Biuro Rozwoju Gospodarczego dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45