[start] [koniec]

Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
I piętro, pok. 112
tel. +48 71 777 71 74
faks +48 71 777 72 89
e-mail: brg@um.wroc.pl

Dyrektor Biura: Janina Woźna


Struktura:

 • Sekcja Edukacji Przedsiębiorczości 
  Koordynator Programu: Marzena Horak
  I piętro, pok. 111
  tel. +48 71 777 78 33

 • Dział Wspierania Przedsiębiorczości
  Kierownik: Laura Pieńkowska
  I piętro, pok. 117
  tel.  +48 71 777 76 86

 • Dział Handlu i Reklam
  Kierownik działu: Beata Kleszcz
  I piętro, pok. 114
  tel.  +48 71 777 75 74

Biuro Rozwoju Gospodarczego realizuje zadania z zakresu:

 1. współpracy w ustalaniu kierunków rozwoju gospodarczego Miasta
 2. wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 3. opracowywania i wdrażania założeń polityki gospodarczej Miasta w odniesieniu do sektora MŚP
 4. współpracy z organizacjami i instytucjami gospodarczymi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi
 5. współpracy w ramach prowadzenia i monitorowania działalności Wrocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 6. prowadzenia punktu informacji gospodarczej
 7. rewitalizacji społeczno – gospodarczej dawnych traktów handlowych w ramach programu rewitalizacji Miasta
 8. opiniowania wniosków o otwarcie salonów gry we Wrocławiu
 9. organizacji i wspierania handlu poza lokalami użytkowymi (targowiska, handel okrężny)
 10. obsługi reklamy zewnętrznej celem umieszczenia sieci nośników reklamowych
 11. współpracy w przedmiocie swojego działania z odpowiednimi komórkami w jednostkach organizacyjnych
 12. realizacji programu „Edukacja Przedsiębiorczości”

Procedury realizowane przez Biuro Rozwoju Gospodarczego dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45