[start] [koniec]

Sekretariat
50-151 Wrocław
ul. Kotlarska 41
I piętro, pok. 101-103
tel. +48 71 777 72 50
faks +48 71 777 70 98
e-mail: wzn@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Marcin Kieżyński
Zastępca Dyrektora Wydziału: Tomasz Straszkiewicz


Struktura

 • Dział Monitorowania Należności
  Kierownik Działu: Ewelina Walenzik
  IV piętro , pok. 405
  tel. +48 71 777 83 37

 • Dział Windykacji Należności Cywilnoprawnych
  • Sekcja Pomocy Publicznej
   Kierownik Działu: Edyta Drzazga
   IV piętro, pok. 410
   tel. +48 71 777 75 86

 • Dział Egzekucji Należności Pieniężnych
  Kierownik Działu: Jolanta Strzelecka
  III piętro, pok. 307
  tel. +48 71 777 94 13
  • Pracownicy stacjonarni
   ul. Kotlarska 41
   III piętro, pok. 301, 302, 304, 305, 306, 309, 314, 316, 317
   tel. +48 71 777 94 08, 777 94 10, 777 94 12, 777 94 15, 777 94 16, 777 94 17, 777 94 18, 777 94 41, 777 94 42
  • Egzekutorzy
   ul. Kotlarska 41
   III piętro, pok. 308, 317
   tel. +48 71 777 94 08, 777 94 14
  • Poborcy
   ul. Kotlarska 41
   III piętro, pok. 301, 310
   tel. +48 71 777 81 76, 777 94 08, 777 94 12

 • Dział Ulg
  Kierownik Działu: Marzena Berezowska
  I piętro , pok. 105
  tel. +48 71 777 88 43

 • Zespół Wrocławskiej Karty Miejskiej
  Koordynator Zespołu: Justyna Szarleja
  I piętro, pok. 108
  tel. + 48 71 777 89 41
  tel. + 48 71 777 73 17, 71 777 84 91, 


Wydział Zarządzania Należnościami realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia postępowań upominawczych oraz działań z zakresu windykacji polubownej w celu odzyskiwania należności pieniężnych Gminy i Skarbu Państwa;
 2. prowadzenia czynności monitorujących skuteczność podjętych działań windykacyjnych;
 3. inicjowania i monitorowania postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych w zakresie egzekucji należności cywilnoprawnych;
 4. prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego i stosowania środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, służących doprowadzeniu do wykonania – uregulowania należności pieniężnych, dl a których ustalenia lub określenia i pobrania jest właściwy organ Gminy Wrocław;
 5. zabezpieczania należności pieniężnych Miasta w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
 6. rozpatrywania wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej, podatków i opłat stanowiących w całości dochód Miasta, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakter ze publicznoprawnym przypadających Gminie Wrocław, zgodnie z zakresem działalności Departamentu Finansów Publicznych;
 7. wspierania prac komórek organizacyjnych Urzędu w za kresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom;
 8. udzielania i monitorowania pomocy publicznej udzielanej na podstawie uchwał przygotowanych przez Wydział;
 9. sporządzania i przekazywania do odpowiednich organów sprawozdań zbiorczych w zakresie udzielonej pomocy publicznej i udzielani a informacji w tym zakresie;
 10. koordynowania działań mających na celu rozwój Projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej o nowe funkcjonalności, ich przygotowywanie i wdrażanie.

Procedury realizowane przez Wydział Zarządzania Należnościami dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45