[start] [koniec]

Sekretariat
50-151 Wrocław
ul. Kotlarska 41
pok. 101-102, I piętro
tel. +48 71 777 72 50
faks +48 71 777 70 98
e-mail: wzn@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Marcin Kieżyński


Struktura

 • Dział Monitorowania Należności
  Kierownik Działu: Ewelina Walenzik
  ul. Kotlarska 41
  pok. 111, I piętro 
  tel. +48 71 777 83 37
 • Dział Egzekucji Należności Pieniężnych
  Kierownik Działu: Jolanta Strzelecka
  ul. Kotlarska 41 
  pok. 307, III piętro
  tel. +48 71 777 94 13
  • Pracownicy stacjonarni
   ul. Kotlarska 41,
   III piętro, 
   pok. 301, 304, 306, 308, 309, 310, 314, 317
   tel. +48 71 777 94 12, 71 777 94 14, 71 777 94 15, 71 777 94 16, 
   tel. +48 71 777 94 17,  71 777 94 18, 71 777 94 19, 71 777 94 42
  • Poborcy
   ul. Kotlarska 41,
   III piętro,
   pok. 301, 302, 303, 305, 306, 308, 310
   tel. +48 71 777 94 08, 71 777 94 14, 71 777 94 15,
   tel. +48 71 777 94 17, 71 777 94 19, 71 777 94 41
 • Dział Ulg
  Kierownik Działu: Teresa Szmytka
  ul. Kotlarska 41
  pok. 105, I piętro 
  tel. +48 71 777 81 89
  faks +48 71 777 77 44
 • Zespół Pomocy Publicznej
  Koordynator Projektu: Tomasz Straszkiewicz
  ul. Kotlarska 41
  pok. 404, IV piętro
  tel. +48 71 777 89 17
 • Zespół Wrocławskiej Karty Miejskiej
  ul. Kotlarska 41
  pok. 405, IV piętro 

Wydział Zarządzania Należnościami realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia postępowań upominawczych oraz działań z zakresu windykacji polubownej w celu odzyskiwania należności pieniężnych Gminy i Skarbu Państwa;
 2. prowadzenia monitoringu spływu należności;
 3. inicjowania i monitorowania postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych w zakresie egzekucji należności cywilnoprawnych;
 4. prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego i stosowania środków przymusu służących doprowadzeniu do wykonania – uregulowania należności pieniężnych, dla których ustalenia lub określenia i pobrania jest właściwy organ Gminy Wrocław;
 5. zabezpieczania należności pieniężnych Miasta w ramach zadań realizowanych przez Wydział;
 6. rozpatrywania wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej, podatków i opłat stanowiących w całości dochód Miasta, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakter ze publicznoprawnym przypadających Gminie Wrocław, zgodnie z zakresem działalności Departamentu Finansów Publicznych;
 7. wspierania prac komórek organizacyjnych Urzędu w za kresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom;
 8. udzielania i monitorowania pomocy publicznej udzielanej na podstawie uchwał przygotowanych przez Wydział;
 9. sporządzania i przekazywania do odpowiednich organów sprawozdań zbiorczych w zakresie udzielonej pomocy publicznej i udzielani a informacji w tym zakresie;
 10. koordynowania działań mających na celu rozwój Projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej o nowe funkcjonalności, ich przygotowywanie i wdrażanie.


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45