[start] [koniec]

Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
V piętro, pok. 509
tel. +48 71 777 86 68
e-mail: bps@um.wroc.pl

Kancelaria
V piętro, pok. 509
tel. +48 71 777 93 70
e-mail: bps@um.wroc.pl
- Marzena Mączka
- Kamil Kozyra

Dyrektor Biura: Bartłomiej Świerczewski
Zastępca Dyrektora Biura: Katarzyna Szymczak - Pomianowska
Zastępca Dyrektora Biura: Beata Bernacka


Struktura:
 • Zespół ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Aniela Jóźków
   tel. +48 71 777 87 21
   V piętro, pok. 514
  • Renata Smoleń
   tel. +48 71 777 81 20
   V piętro, pok. 514
  • Anna Kieler
   tel. +48 71 777 89 09 
   V piętro, pok. 514
  • Ewa Stasikowska
   tel. +48 71 777 86 15
   V piętro, pok. 514
  • Aneta Markowska 
   tel. +48 71 777 76 53
   V piętro, pok. 513
  • Lucjan Witkowski
   tel.+48 71 777 75 61
   V piętro, pok. 512
  • Monika Nowicka – Górniak
   tel. +48 71 777  81 30
   V piętro, pok. 513
  • Marta Sawko   
   tel. +48 71 777 80 75
   I piętro, pok. 154
  • Joanna Hołodnik
   tel. +48 71 777 70 83
   V piętro, pok. 514
  • Małgorzata Łuczak
   tel. +48 71 777 79 42
   I piętro, pok. 154
  • Anna Morawska
   tel. +48 71 777 81 02
   V piętro, pok. 513

 • Zespół ds. nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz prawno-organizacyjnych
  • Kamil Matuszewski
   V piętro, pok. 425
   tel. +48 71 777 70 64
  • Katarzyna Janicka
   V piętro, pok. 425
   tel. +48 71 777 88 49

 • Stanowisko ds. najmu lokali użytkowych przez organizacje pozarządowe w trybie bezprzetargowym:
  Andrzej Skobejko

  tel. +48 71 777  93  80
  V piętro, pok. 512

 • Stanowisko ds. projektów
  Katarzyna Nowicka
  tel. +48 71 777 73 51   
  V piętro, pok. 506

 • Stanowisko ds. współpracy z jednostkami zewnętrznymi i obsługi Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Rafał Florczak

  tel. +48 71 777 74 05
  V piętro, pok. 512

Biuro ds. Partycypacji Społecznej realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia spraw i zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców Wrocławia;
 2. organizacji, wspierania i określania zasad procesu konsultacji ogólnomiejskich dla komórek organizacyjnymi urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
 3. zarządzania i organizacji procesu budżetu partycypacyjnego;
 4. zarządzania portfelem projektów wybranych do realizacji w procesie budżetu partycypacyjnego i realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 5. koordynacji współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;
 6. współdziałania z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych;
 7. prowadzenia merytorycznego zadań realizowanych przez Biuro we współpracy z organizacjami pozarządowymi, poprzez nadzór, a w szczególności bieżącą kontrolę wykonywania zawartych umów wraz z zatwierdzaniem sprawozdań z ich realizacji;
 8. prowadzenia i aktualizacji elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Wrocławia, w tym realizujących zadania publiczne z budżetu Miasta;
 9. kształtowania polityki informacyjnej dotyczącej realizowanych projektów;
 10. nadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z realizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach;
 11. nadzoru nad fundacjami wynikającego z ustawy o fundacjach;
 12. prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i pozostałych klubów nie prowadzących działalności gospodarczej;
 13. inicjowania i współorganizowania szkoleń dotyczących między innymi budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 14. zarządzania projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi w zakresie zadań Biura.


Znajdujące się w strukturze Departamentu Spraw Społecznych Biuro ds. Partycypacji Społecznej w zakresie realizacji zadań dot. partycypacji społecznej podlega merytorycznie bezpośrednio Prezydentowi

Procedury realizowane przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

 

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45