[start] [koniec]

Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
pok. 509, V piętro
tel. +48 71 777 86 68
e-mail: bwo@um.wroc.pl

Kancelaria
pok. 509, V piętro
tel. +48 71 777 93 70
e-mail: bwo@um.wroc.pl
- Marzena Mączka
- Andrzej Markowski

Dyrektor Biura, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego: Dominik Golema
Zastępca Dyrektora Biura: Beata Bernacka


Struktura:
 • Zespół ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Aniela Jóźków
   tel. +48 71 777 87 21
   pok. 514, V piętro 
  • Renata Smoleń
   tel. +48 71 777 81 20
   pok. 514, V piętro
  • Anna Kieler
   tel. +48 71 777 89 09 
   pok. 514, V piętro
  • Ewa Stasikowska
   tel. +48 71 777 86 15
   pok. 514, V piętro
  • Aneta Markowska 
   tel. +48 71 777 76 53
   pok. 513, V piętro
  • Lucjan Witkowski
   tel.+48 71 777 75 61
   pok. 512, V piętro
  • Monika Nowicka – Górniak
   tel. +48 71 777  81 30
   pok. 513, V piętro 
  • Marta Sawko   
   tel. +48 71 777 80 75
   pok. 154, I piętro
  • Joanna Hołodnik
   tel. +48 71 777 70 83
   pok. 514, V piętro
  • Małgorzata Łuczak
   tel. +48 71 777 79 42
   pok. 154, I piętro
  • Anna Morawska
   tel. +48 71 777 81 02
   pok. 513, V piętro 

 • Zespół ds. nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz prawno-organizacyjnych
  • Marzena Berezowska
   pok. 425, IV piętro
   tel. +48 71 777 70 64

 • Stanowisko ds. najmu lokali użytkowych przez organizacje pozarządowe w trybie bezprzetargowym:
  Andrzej Skobejko

  tel. +48 71 777  93  80
  pok. 512, V piętro 

 • Stanowisko ds. projektów
  Katarzyna Nowicka
  tel. +48 71 777 73 51   
  pok. 506, V piętro

 • Stanowisko ds. współpracy z jednostkami zewnętrznymi i obsługi Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Rafał Florczak

  tel. +48 71 777 74 05
  pok. 512, V piętro

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi realizuje zadania z zakresu:

 1. koordynacji współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
 2. współdziałania z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych
 3. prowadzenia i aktualizacji elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Wrocławia, w tym  realizujących zadania publiczne z budżetu Miasta;
 4. prowadzenia serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej
 5. nadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z realizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach;
 6. nadzoru nad fundacjami wynikającego z ustawy o fundacjach
 7. prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i pozostałych klubów nie prowadzących działalności gospodarczej
 8. inicjowania i współorganizowania szkoleń dotyczących między innymi podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania środków pozabudżetowych
 9. zarządzania projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi w zakresie zadań Biura 

Procedury realizowane przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45